Privacy Verklaring
Van Dijk Hoveniers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van Dijk Hoveniers, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van Dijk Hoveniers verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

Uw voor- en achternaam
Uw emailadres
Eventuele opmerkingen die u invult in het contactformulier op onze website

WAAROM VAN DIJK HOVENIERS DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
Van Dijk Hoveniers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Van Dijk Hoveniers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?
Van Dijk Hoveniers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?
Van Dijk Hoveniers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Van Dijk Hoveniers gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Van Dijk Hoveniers. Van Dijk Hoveniers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING
Van Dijk Hoveniers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van Dijk Hoveniers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Van Dijk Hoveniers is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Zandweg 31, 3956 NG, Leersum
Telefoon: 0343 47 75 73
Email: info@vandijkhoveniers.nl
Website: www.vandijkhoveniers.nl