Landschapsbeheer


De grotere ┬┤groenklussen┬┤ vragen vaak specialistische kennis en materieel.

Ons hoveniersbedrijf is thuis in landschapsbeheer. Dat betekent dat opdrachtgevers bij ons terecht kunnen voor omvangrijke klussen. U kunt hierbij denken aan:

  • Aanleg en beheer van landschapselementen zoals houtwallen, paddenpoelen en nieuwe natuur
  • Wilgen knotten
  • Uitrasteren van weilanden, bospercelen en ruigtestroken
  • Maaiwerk op landgoederen en in natuurgebieden
  • Snoeien en rooien van bomen
  • Etc.


Neem contact met ons op om te horen welke mogelijkheden we u kunnen bieden.